ul. Sportowa 7 lok. 123
05-600 Grójec

Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne są jedną z najbardziej skomplikowanych i emocjonalnych kategorii spraw prawnych, które mają wpływ na życie wielu osób. Dlatego niezbędne jest wsparcie doświadczonego adwokata, który pomoże właściwie prowadzić sprawy oraz dbać o interesy klientów.

Sprawy rozwodowe i o separacje są jednymi z najczęściej prowadzonych. Pomagam klientowi w przygotowaniu dokumentów, reprezentuję go w sądzie oraz doradzam w kwestii podziału majątku wspólnego. Wsparcie w negocjacjach z drugą stroną może również przyczynić się do osiągnięcia korzystnego porozumienia.

W kwestiach dotyczących ustalenia kontaktów z dzieckiem, współpraca z adwokatem jest kluczowa. Opracowanie planu opieki nad dzieckiem, który uwzględnia potrzeby wszystkich stron, oraz wsparcie w sądzie i negocjacjach to główne zadania, w których adwokat może okazać się pomocny.

Sprawy alimentacyjne często stanowią źródło konfliktu. Pomagam w ustaleniu wysokości alimentów, negocjacjach oraz, w razie potrzeby, w reprezentowaniu klienta w sądzie i egzekwowaniu orzeczenia.

Proces adopcji jest wieloetapowy i wymaga kompleksowego wsparcia prawnego. Od przygotowania dokumentów, poprzez reprezentację w sądzie, aż po doradztwo w zakresie praw i obowiązków przysługujących rodzicom adopcyjnym. Dodatkowo, w niektórych przypadkach rodzice biologiczni mogą zdecydować o przysposobieniu dziecka przez innych członków rodziny. W takich sytuacjach doradzam w kwestiach prawnych, uzyskania zgody rodziców biologicznych oraz spełnienia formalnych wymogów.

Konflikty dotyczące spadków są kolejnym przykładem, gdzie wsparcie adwokata jest kluczowe. Od przygotowania testamentu, przez reprezentowanie w sądzie, aż po negocjacje z innymi spadkobiercami;  doradzam w zakresie praw i obowiązków oraz pomóc w egzekucji orzeczeń.

Inne sprawy rodzinne, których obsługą zajmuje się moja kancelaria, to mediacje, ochrona praw dziecka i naruszenia obowiązków rodzicielskich. Współpraca z kancelarią zapewni ochronę interesów zaangażowanych stron i może przyczynić się do korzystnego rozwiązania sporu.