ul. Sportowa 7 lok. 123
05-600 Grójec

Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe to jedno z najbardziej skomplikowanych zagadnień prawa rodzinnego, które często wymaga wsparcia doświadczonego adwokata.  Są to wszelkie kwestie prawne związane z dziedziczeniem majątku po zmarłym. Obejmują one między innymi ustalanie kręgu spadkobierców, podział majątku, a także rozstrzyganie sporów między spadkobiercami.

Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata? Najlepiej już na samym początku procesu dziedziczenia. Adwokat może pomóc w ustaleniu kręgu spadkobierców oraz w przygotowaniu niezbędnych dokumentów do sądu. Ponadto może udzielić porady w kwestiach związanych z podziałem majątku, a także reprezentować klienta w sporach sądowych między spadkobiercami.

Oto niektóre zagadnienia związane bezpośrednio ze sprawami spadkowymi:

  • ustalanie kręgu spadkobierców – adwokat może pomóc w zidentyfikowaniu osób uprawnionych do dziedziczenia majątku oraz w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, takich jak akt zgonu czy oświadczenie o przyjęciu spadku. W przypadku braku testamentu, adwokat może również udzielić porady dotyczącej kolejności dziedziczenia oraz przepisów prawa spadkowego obowiązujących w danym przypadku.
  • podział majątku – można liczyć na pomoc adwokata w ustaleniu wartości majątku, a także w wypracowaniu propozycji podziału majątku między spadkobierców. W przypadku sporów dotyczących podziału majątku, adwokat może również reprezentować klienta w sądzie oraz negocjować warunki ugody między stronami
  • spory między spadkobiercami – sprawy spadkowe często prowadzą do konfliktów między spadkobiercami, wynikających z różnych przyczyn, takich jak niejasne zapisy testamentu czy nierówny podział majątku. Adwokat może pomóc w rozwiązaniu sporów poprzez mediację lub reprezentację klienta w sądzie. W przypadku konieczności, adwokat może również wystąpić z wnioskiem o unieważnienie testamentu lub stwierdzenie jego nieważności.